CONDIZIONATORI MITSUBISHI

MITSUBISHI DUAL SPLIT 9+12 GAS R32

€ 1.640,00€ 1.360,00

MITSUBISHI DUAL SPLIT 12+12 GAS R32

€ 1.997,00€ 1.890,00